1. Η προαγωγή της καρδιολογίας με εξειδίκευση στη διαγνωστική και επεμβατική καρδιολογία.

2. Η προώθηση και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων σχετικά με τη διαγνωστική και επεμβατική καρδιολογία.

3. Η τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη ασθενών της «καρδιάς».

4. Η συνεργασία με φαρμακευτικές εταιρείες και εταιρείες κατασκευών επιστημονικού εξοπλισμού για την προαγωγή της ειδικότητας.

5. Η προαγωγή των διαφόρων και πολλαπλών θεμάτων των καρδιολογικών παθήσεων.

6. Η οργάνωση καρδιολογικών συνεδρίων – ημερίδων με συμμετοχή των ανά τη χώρα καρδιολογικών εταιρειών.

7. Η οργάνωση εκπαιδευτικών συμποσίων.

8. Η υλοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων.

9. Η προώθηση και η χρήση νέων τεχνολογιών, δικτύου πληροφόρησης και προώθηση δια μέσου αυτού προγραμμάτων κατάρτισης και ενημέρωσης ιατρών και ασθενών.

10. Η ανάθεση σε κατάλληλους φορείς ειδικών εργασιών ή έργων ιδίως σε ότι αφορά την τεχνική υποστήριξη της εταιρείας , την προώθηση και διαφήμισή της, τη δημιουργία κοινών ενημερωτικών και διαφημιστικών εντύπων κτλ.