Η Ελληνική Ρυθμολογική Εταιρία ιδρύθηκε το 2013 με σκοπό την προαγωγή της καρδιολογίας με εξειδίκευση στην διαγνωστική και επεμβατική αρρυθμιολογία, την προώθηση και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων σχετικά με την ηλεκτροφυσιολογία, την χορήγηση υποτροφιών για την μετεκπαίδευση των καρδιολόγων σε κέντρα ηλεκτροφυσιολογίας στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό καθώς και την ενημέρωση των γιατρών και των ασθενών σε θέματα σχετικά με την αρρυθμιολογία.