Πρόεδρος: Α. Κατσίβας 
Αντιπρόεδρος: Μ. Εφραιμίδης 
Ταμίας: Σ. Δευτεραίος 
Μέλη: Β. Βασιλικός, Σ. Σιδερής, Κ. Λέτσας, Α. Σιδέρης