Η Ελληνική Ρυθμολογική Εταιρεία διοργανώνει το 9ο Πανελλήνιο Αρρυθμιολογικό Συνέδριο στις 22-23 Σεπτεμβρίου 2023, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

ΕΓΓΡΑΦΗ
Μπορείτε να προχωρήσετε στην προεγγραφή σας στο Συνέδριο. Ο χρόνος παρακολούθησης θα προσμετράται με τη χρήση του barcode της εγγραφής σας, κατά την είσοδο και έξοδο στη συνεδριακή αίθουσα ή/και την παρακολούθηση σε ζωντανή μετάδοση.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.