Η Ελληνική Ρυθμολογική Εταιρεία διοργανώνει το «5ο Πανελλήνιο Αρρυθμιολογικό Συνέδριο», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 27-28 Σεπτεμβρίου 2019, στην αίθουσα Ν. Σκαλκώτας, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Για να προχωρήσετε στην εγγραφή σας πατήστε εδώ. Η εγγραφή είναι δωρεάν.

Κατεβάστε το Τελικό Πρόγραμμα και αποθηκεύστε το σε μορφή pdf.

Κρατήστε την πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου στο οποίο μπορείτε να αξιολογήσετε, καθώς και να διαμορφώσετε το δικό σας προσωπικό πρόγραμμα, με δυνατότητα πεδίου προσωπικών σχολίων.
Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα Συνεδρίου με δυνατότητα πρόσβασης από φορητές συσκευές.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο πατήστε εδώ.

 

Προετοιμαστείτε για ένα πραγματικά διαδραστικό Συνέδριο!

 

Πάρτε μέρος στο ΗΚΓ προς Συζήτηση με δυνατότητα ψηφοφορίας, διάρκειας 6 ωρών, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019 στις 9:30 π.μ. Θα βραβευθούν οι 3 συμμετέχοντες που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία!
Φέτος στο 5ο Αρρυθμιολογικό Συνέδριο μην ξεχάσετε τις ηλεκτρονικές σας συσκευές!


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Στο Συνέδριο χορηγούνται 16 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (C.M.E. – C.P.D. Credits), από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Ο χρόνος παρακολούθησης θα προσμετράται με τη χρήση συστήματος barcode. Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα αποσταλούν ηλεκτρονικά με τη λήξη του Συνεδρίου. Τα μόρια δίνονται αναλογικά με τη συμπλήρωση των ωρών παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος.