Υποτροφίες Ελληνικής Ρυθμολογικής Εταιρείας 2023

Ο θεσμός των υποτροφιών που χορηγεί σε ετήσια βάση η Ελληνική Ρυθμολογική Εταιρεία αποσκοπεί στην ανάπτυξη επιστημονικών κλάδων και τεχνικών που σχετίζονται με την Καρδιακή Αρρυμιολογία και δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς στην Ελλάδα. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού παρέχεται οικονομική βοήθεια σε νέους Καρδιολόγους (κάτω των 40 ετών) να μεταβούν στο εξωτερικό και να εκπαιδευθούν στον επιστημονικό κλάδο ή την τεχνική εκείνη, που κατά την κρίση του ΔΣ της ΕΡΕ χρειάζεται να αναπτυχθεί στην Ελλάδα.

Η Θεματολογία για τις υποτροφίες εσωτερικού και εξωτερικού είναι:
1) Ηλεκτροφυσιολογία
2) Εμφυτεύσεις Συσκευών Καρδιακού Ρυθμού
3) Ψηφιακή Καρδιολογία


Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών 30/11/2022

Προϋποθέσεις αξιολόγησης των υποτρόφων:
• Κάτοχοι Καρδιολογικής Ειδικότητας
• Ηλικία κάτω των 40 ετών
• Προτεραιότητα δίδεται στους κατόχους του Ευρωπαϊκού Διπλώματος
• Αποδοχή για μετεκπαίδευση από αναγνωρισμένο Κέντρο του εξωτερικού ή Κέντρο του εσωτερικού
• Υποχρεωτική αποστολή προόδου από το Διευθυντή του Κέντρου ανά δίμηνο