Η Ελληνικη Ρυθμολογική Εταιρία ιδρύθηκε με σκοπό την προαγωγή της καρδιολογίας με εξειδίκευση στην διαγνωστική και επεμβατική αρρυθμιολογία, την προώθηση και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων σχετικά με την ηλεκτροφυσιολογία, την χορήγιση υποτροφιών για την μετεκπαίδευση των καρδιολόγων σε κέντρα ηλεκτροφυσιολογίας στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό καθώς και την ενημέρωση των γιατρών και των ασθενών σε θέματα σχετικά με την αρρυθμιολογία